FLYTTEMELDING

Flytting skal meldes til folkeregisteret senest åtte dager etter flytting. Flytter du innenlands kan du levere flyttemelding på Internett. Flytter du til eller fra utlandet, må du bruke skjema på papir. Fra utlandet må en og møte personlig på skattekontoret. Flyttemeldingen består av ett skjema hvor navn og adresser skal påføres med signatur.

Alle innbyggere i Norge må levere flyttemelding når de flytter. Flere etater har kontroll av navn og adresse opp mot din folkeregisterte adresse. Dette har igjen innvirkning på Nav sine ytelser/stønader som skal til utbetaling til rett adresse.

Du kan også bytte fastlege når du flytter. Dette kan du gjøre her.

Her er noen praktiske opplysninger til deg som skal flytte.

Flyttemelding
Skjema for å melde flytting til Folkeregisteret er en av de aller viktigste tingene en må huske på i forbindelse med flytting.

  1. Skatteetatens informasjonssider for deg som skal flytte er nyttig lesing
  2. Melding om flytting innenlands

Både offentlige og privat virksomhet bruker opplysninger fra folkeregisteret.
Du må være folkeregistrert for å kunne stemme ved stortings- og kommunevalget.

Har du behov for minilager og minilagring når du flytter? Vi har avdelinger flere steder i Norge og kan hjelpe deg med å lagre møbler og innbo.